Hyperbarická komora

Hyperbarická oxygenoterapia v Bratislave

Hyperbarická oxygenoterapia (HBO) je vykonávaná v jednolôžkovej hyperbarickej komore plnenej kyslíkom. Hyperbarická komora sa skladá z dvoch priehľadných akrylátových valcov dĺžky 220 cm, cez ktoré je možné pacienta pozorovať a pomocou komunikačného systému s ním komunikovať. Pacient sa vsúva do komory spolu s lôžkom, na ktorom je umiestnený. Na osobitnom paneli je klimatizačná jednotka s monitorovacím zariadením. Hyperbarická komora umožňuje pohlcovanie oxidu uhličitého, úpravu teploty a vlhkosti.

V hyperbarickej komore je možné podávať infúzie, merať krvný tlak, vykonávať umelú ventiláciu pľúc, monitorovať EKG a tepovú frekvenciu a tiež merať teplotu pacienta. V prípade potreby je možné vykonať rýchlu dekompresiu za 20 sekúnd.

Hyperbarická komora spĺňa všetky kritéria modernej terapie.
Liečba v hyperbarickej komore - liečba diabetickej nohy, liečba chronický rán, liečba úrazov mozgu


Ako lieči hyperbarický kyslík

Podstata hyperbarickej komory


Počas pobytu pacienta v hyperbarickej komore, pri dýchaní čistého medicinálneho kyslíka, ktorý sa pomaly rozpúšťa v krvnej plazme. Tak ako stúpa tlak v komore, tak stúpa aj množstvo rozpusteného kyslíka v krvnej plazme.

V hyperbarickej komore teda neprenášajú kyslík v tele pacienta len červené krvinky, ale aj krvná plazma.

A to je rozdiel medzi dýchaním pri normálnom tlaku a zvýšenom tlaku. Kyslík rozpustený v krvnej plazme sa dostáva až do tekutiny v medzibunečných priestoroch. Takýmto spôsobom môže priamo vstupovať aj do tých buniek v organizme, ktoré za normálnych okolností trpia nedostatkom kyslíka. Funkcia týchto buniek sa postupne obnoví.

V hyperbarickej komore môže byť v krvi pacienta až 20 násobne viac kyslíka.

Fyziologickým podkladom hyperbarickej oxygenoterapie (HBO) je zvýšenie frakcie plazmaticky rozpusteného kyslíka.


Kyslík sa v krvi vyskytuje v dvoch formách
 • chemicky viazaný na hemoglobín
 • fyzikálne rozpustený v plazme

Hyperbarický kyslík

Pri dýchaní vzduchu pri normálnom tlaku t.j. 101 kPa je hemoglobín nasýtený maximálne na 97%. Nasýtenie hemoglobínu rastie so vzrastajúcim parciálnym tlakom kyslíka podľa charakteristickej disociačnej krivky. Naproti tomu podiel fyzikálne rozpusteného kyslíka v plazme rastie v závislosti od parciálneho kyslíka lineárne v množstve 0,003 ml/ torr/ 100 ml krvi. Je to koeficient rozpustnosti kyslíka v plazme. 100% - ná saturácia hemoglobínu sa dosiahne pri PaO2 okolo 20 kPa. Akékoľvek ďalšie zvyšovanie tlaku kyslíka už preto nemá vplyv na saturáciu hemoglobínu.


Na druhej strane však pri zvyšovaní tlaku kyslíka sa zvyšuje množstvo kyslíka fyzikálne rozpusteného v plazme. Pri tlaku 202 kPa v hyperbarickej komore sú fyzikálne rozpustené už 4 objemové percentá kyslíka. Pri tlaku 303 kPa je to už 6,6 objemového percenta a teda ku tkanivám je privádzané množstvo kyslíka , ktoré zodpovedá artériovo - venóznemu rozdielu. Je teda teoreticky možné, aby oxygenácia tkanív prebiehala bez prítomnosti hemoglobínu.

Možnosti liečby
Hyperbarickú oxygenoterapiu (HBO) môže absolvovať každý pacient bez rozdielu veku. Liečime novorodencov, ktorých matka v komore kojí a náš najstarší pacient mal 91 rokov.

Hyperbarická komora, Prvá bratislavská hyperbarická s.r.o.

má pre výkony hyperbarickej oxygenoterapie (HBO) uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnými poisťovňami:

UNION zdravotnou poisťovňou a Dôverou zdravotnou poisťovňou.

Na základe podanej žiadosti a súhlasu revízneho lekára zdravotnej poisťovne môže pacient absolvovať liečbu. Každá poisťovňa má určené ochorenia, ktorých liečbu v kyslíkovej komore prepláca.

Pacient však môže podstúpiť liečbu v hyperbarickej komore aj na vlastnú žiadosť.

Indikácie
 • Diabetické rany a defekty
 • Ischemické choroby dolných končatín
 • Ťažké bakteriálne infekcie mäkkých tkanív
 • Autizmus a poruchy učenia
 • Stavy po invazívnych cievnych výkonoch
 • Skleróza multiplex
 • Poškodenie mozgu pri nedostatku kyslíka
 • Popáleniny
 • Detská mozgová obrna
 • Plynová embólia
 • Otravy oxydom uhoľnatým a dymom
 • Stavy po cievnych príhodách mozgu
 • Demencie
 • Neuroblastóm
 • Osteomyelitída
 • Náhly vznik hluchoty
 • Dekompresná choroba
 • Defekty po rádioterapii
 • Parkinsonova choroba

Čo lieči hyperbarický kyslík

Hyperbarická komora v Bratislave

Hyperbarickej oxygenoterapii je v posledných rokoch vo svete venovaná veľká pozornosť. Jej použitie je často indikované vtedy, keď už ostatné terapeutické metódy zlyhali. Hyperbarická oxygenoterapia je liečebná metóda, ktorá často prekvapivo rýchlo zlepší vážny zdravotný stav pacientov.

Hyperbarickú oxygenoterapiu (HBO) môže absolvovať každý pacient bez rozdielu veku.

Liečba v hyperbarickej komore - Diabetická noha

Diabetická noha

Veľmi častou a závažnou komplikáciou cukrovky je tzv. diabetická noha.

Liečba poškodení mozgu v hyperbarickej komore
Úrazy mozgu

Poškodenie mozgu môžeme obrazne prirovnať k výbuchu atómovej bomby.

Detská mozgová obrna liečba
Detská mozgová obrna

Pod týmto názvom sa rozumie široká škála klinických prejavov poškodenia mozgu u detí.

Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, Sclerosis
Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a Sclerosis multiplrx.

Unavovy syndrom
Únavový syndróm, anti ageing

Veľa ľudí dnes pracuje s maximálnym zaťažením, hlavne psychickým.

Pooperačné hojenie rán
Pooperačné hojenie rán

Každá operačná rana predstavuje ložisko s nízkym zásobením krvou a kyslíkom.

Otrava plynom a dekompresná choroba potápačov
Otrava plynom a dekompresná choroba potápačov

Otrava oxydom uhoľnatým je absolútnou indikáciou na liečbu v kyslíkovej komore.


Uzáver centrálnej artérie sietnice
Uzáver centrálnej artérie sietnice

Závažným ochorením oka je náhly uzáver a. centralis retinae. Pacient veľmi rýchlo stratí zrak najčastejšie na jednom oku.


Hyperbarická oxygenoterapia

Liečba v hyperbarickej komore v Bratislave


Hyperbarická komora je umiestnená v novozriadených priestoroch v Zdravotnom stredisku na Fedinovej ulici č. 9 v Bratislave. Spĺňa tie najnáročnejšie kritériá pre profesionálnu liečbu, hygienu, estetické a kultúrne prostredie. Hyperbarická komora, Prvá bratislavská hyperbarická s.r.o. je členom Slovenskej Spoločnosti anestéziológie a Intenzívnej medicíny a Českej společnosti hyperbarické a letecké medicíny.

Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny
Slovenská spoločnosť anesteziológie a intenzívnej medicíny


MUDr. Ján Švehlík s Dr.Neubauerom na sympóziu na Floride
MUDR. JÁN ŠVEHLÍK S DR.NEUBAUEROM NA SYMPÓZIU NA FLORIDE, USA, 2004.

MUDr. Ján Švehlík s Dr.Neubauerom na sympóziu na Floride
MUDR. JÁN ŠVEHLÍK S DR.HARCHOM, DENVER, 2018.

MUDr. Ján Švehlík a PROF. MATHIEU LILLE, 2016
MUDR. JÁN ŠVEHLÍK A PROF. MATHIEU LILLE, 2016.

MUDr. Ján Švehlík a PROF. SHAI EFRATI, IZRAEL, 2004
MUDR. JÁN ŠVEHLÍK A PROF. SHAI EFRATI, IZRAEL, 2019.

Certifikáty

Hyperbarická oxygenoterapia

HBOT2018 Attendance Certificate - Jan Svehlik TRICON 2018 Conference_Dr Jan Svehlik_certificate TRICON 2018 Conference_Dr Jan Svehlik_certificateHYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIA V BRATISLAVE

Kyslíková komora Bratislava, Slovensko

Kyslíkové komory sú umiestnené v novozriadených priestoroch v Bratislave. Kyslíkové komory nájdete v Zdravotnom stredisku na Fedinovej ulici 4., 4.poschodie.. Spĺňajú tie najnáročnejšie kritériá pre profesionálnu liečbu, hygienu, estetické a kultúrne prostredie.

Centrum hyperbarickej oxygenoterapie, ZS Fedinova, Bratislava
Centrum hyperbarickej oxygenoterapie, Košice Centrum hyperbarickej oxygenoterapie, Košice Centrum hyperbarickej oxygenoterapie, Košice Centrum hyperbarickej oxygenoterapie, Košice

Cenník výkonovHyperbarická komora, Prvá bratislavská hyperbarická s.r.o. má zmlúvy uzatvorené so zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union zdravotnou poisťovňou. Pre výkony hyperbarickej oxygenoterapie (HBO) zatiaľ nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Pacient však môže podstúpiť liečbu v hyperbarickej komore aj na vlastnú žiadosť.

CENNÍKTu si môžete stiahnúť Návrh na hyperbarickú oxygenoterapiu:


Návrh na HBOKontaktujte násKontaktHyperbarická komora Bratislava

Kyslíková komora


Zdravotné stredisko Fedinova
Fedinova 9, 4.poschodie
851 01 Bratislava - Petržalka


Tel.: +4212 526 22 877
Mobil: +421 905 611 758

E-mail: hyperbariabratislava@gmail.com

Konzultácie bezplatne !